ข้าวเหนียวเขียวงู

70 บาท(ไม่รวมส่ง)

ข้าวหอมมะลิแพ๊ค 1 kg

70 บาท(ไม่รวมส่ง)

ข้าวหอมมะลิแพ๊ค 5 kg

180 บาท(ไม่รวมส่ง)

ข้าวเหนียวเขียวงูแพ๊ค 5 กิโล

180 บาท(ไม่รวมส่ง)

ข้าวหอมมะลิกระสอบ

1,550(ไม่รวมส่ง)

ข้าวเหนียวเขียวงู(แม่โจ้)

1,200 บาท(ไม่รวมส่ง)

ข้าวเหนียม กข 6

1,600 บาท(ไม่รวมส่ง)
^

ข้าวส่งตรงจากชาวนาสู่ความอร่อยในครอบครัวคุณ

เรามีทั้ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู คัดอย่างดีจากโรงสีของเราสู่ความอร่อยในทุกครัวเรือน