ข้าวหอมมะลิกระสอบ

1,550(ไม่รวมส่ง)

ราคาเป็น 1 กระสอบ/1,550 บาท
ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ นุ่ม อร่อย หุงขึ้นหม้อ

วิธีหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
: ข้าวสวย 1 ส่วน น้ำ 1/2 ส่วน

วิธีหุงข้าวด้วยไมโครเวฟ
: ข้าวสวย 1 ส่วน น้ำ 1/2 ส่วน

ตั้งไฟแรงสุด ตั้งเวลา 18-20 นาที/อบทิ้งไว้ประมาณ 8 นาที

^

ข้าวส่งตรงจากชาวนาสู่ความอร่อยในครอบครัวคุณ

เรามีทั้ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู คัดอย่างดีจากโรงสีของเราสู่ความอร่อยในทุกครัวเรือน