ส่งข้อความถึงเรา

ติดต่อเรากรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

โรงสีข้าว แม่จัน มุ่ยฮวดเส็ง

1 ม.8 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จันอ.แม่จัน จ.เชียงราย

เบอร์โทรศัพท์

092-9499197

053-771418-9

เวลาทำการ

Mon – Fri : 08.00 – 18.00 Saturday:

10.00 – 16.00 Sunday: Close

^

ข้าวส่งตรงจากชาวนาสู่ความอร่อยในครอบครัวคุณ

เรามีทั้ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู คัดอย่างดีจากโรงสีของเราสู่ความอร่อยในทุกครัวเรือน