ยินดีต้อนรับ

โรงสีข้าวแม่จันมุ่ยฮวดเส็งเชียงราย

โรงสีข้าวแม่จันมุ่ยฮวดเส็ง เป็นโรงสีที่มีมาแต่ยาวนาน เป็นโรงสีข้าวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงราย มีบริการ ซื้อ ขายข้าวสาร ขายข้าวเปลือก ทั้งปลีกและส่ง ทั่วประเทศไทย

ข้าวเหนียวตราม้า เป็นข้าวเหนียวพันธ์ กข.6 ที่มีชื่อในภาคเหนือ โดยเฉพาะที่อำเภอแม่จัน เรียกอีกชื่อว่า ข้าวเหนียวเขี้ยวงู มีคุณภาพนึ่งแล้วนิ่ม เหนียว ไม่ร่วน และมีกลิ่นหอม ไม่แข็งกระด้างหากทิ้งไว้เป็นเวลานาน. เหมาะที่สุดสำหรับทำข้าวหลาม ข้าวเหนียวมะม่วง ข้าวเหนียวทุเรียน และขนมต่างๆอนึ่งทางโรงสีได้คัดเลือกข้าวเปลือกที่ดีที่สุดทำการลดความชื้นให้แล้วทำการสีโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย และดำเนินการมาเป็นเวลา หลายสิบปี จึงทำให้ข้าวของเราเป็นที่นิยมและรู้จักแพร่หลาย

โรงสีข้าวแม่จันมุ่ยฮวดเส็งเชียงราย

มีบริการต่างๆ One Stop Service test

- ซื้อข้าว

- ขายข้าวเปลือก

- ขายข้าวหอมมะลิ

- ขายข้าวหนียวเขี้ยวงู

- บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย


^

ข้าวส่งตรงจากชาวนาสู่ความอร่อยในครอบครัวคุณ

เรามีทั้ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู คัดอย่างดีจากโรงสีของเราสู่ความอร่อยในทุกครัวเรือน