ข้าวเหนียวมูน

แพ๊ค 3 กล่อง

ข้าวเหนียวมะม่วง

แพ๊ค 1 กล่อง

ข้าวเหนียวเขียวงู

แพ๊ค 1 กิโล
^

ข้าวส่งตรงจากชาวนาสู่ความอร่อยในครอบครัวคุณ

เรามีทั้ง ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู คัดอย่างดีจากโรงสีของเราสู่ความอร่อยในทุกครัวเรือน