รายละเอียด

หน้าแรก > บทความ > รายละเอียด

หน้าแรก > บทความ > รายละเอียด

ทิศทางการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยของกรมการข้าว

รายละเอียด

     เชียงราย – นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะฯร่วม งานประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 &Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงราย และร่วมบรรยายหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยของกรมการข้าว” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.เชียงราย มีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน จัดโดย ม.ราชภัฏเชียงราย ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ใน พื้นที่ จ.เชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 พันธุ์บริสุทธิ์จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ส่งเสริมปลูกกระทั่งเกษตรกรผู้ปลูกฯ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.พาน อ.เชียงแสน อ.แม่จัน และ อ.แม่สาย ได้รับการยกระดับข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของดี 1 ใน 6 รายการสินค้า GI ของ จ.เชียงราย

      อนึ่ง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้พัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ ก่อนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก โดยเป็นหนึ่งใน 28 สายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่นักวิชาการข้าวของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย นำเชื้อพันธุ์จากศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ มาปลูกทดสอบ วิจัย คัดเลือก จนพบว่าพันธุ์ หมายเลข 8974 กำกับ มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ และให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวเหนียวเขี้ยวงูพันธุ์อื่นๆ

ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 เชียงราย พันธุ์แท้ดั้งเดิม

      ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 เป็นพันธุ์พื้นเมืองของ จ.เชียงราย ที่ถูกขนานนามว่าเป็นราชาของข้าวเหนียวทั้งปวง ทางศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้นำพันธุกรรมข้าวเหนียวเขี้ยวงูพื้นเมืองที่รวบรวมและเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์ปฎิบัติการและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (Gene bank) จำนวน 28 เชื้อพันธุ์ มาศึกษาและคัดเลือกพันธุ์โดย นายพายัพภูเบศวร์ มากกูล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จนได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะดีและเหมาะสมที่สุดคือ สายพันธุ์ 8974 และได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่  จ.เชียงราย

      ดังการเพาะปลูกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติจังหวัดเชียงราย ได้เลือกวิธีพาะปลูก โดยใช้ 3วิธีคือ ปลูกต้นเดียว (ตีตารางปลูก) ปักดำแบบปราณีต และนาโยน ซึ่งทั้ง 3 วิธีจะทำให้ข้าวที่ปลูกแตกกอได้ดี สภาพแวดล้อมของต้นข้าวดีแสงแดดส่องได้ทั่วถึง การถ่ายเทอากาศดี อีกทั้งกลุ่มได้รวมตัวกันเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ ฮอร์โมน สมุนไพรป้องกัน-กำจัดโรค แมลง โดยนำความรู้มาจากศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านเกษตรยั่งยืน ต.ศรีเมืองชุม เชียงราย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวนาที่สืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่น ที่ได้รับการวิจัยตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าใช้ได้ผลจริงในการผลิตที่ปลอดสารพิษ ทั้งยังช่วยพลิกฟื้นดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม

      - การเพาะปลูก กลุ่มจะมีการตรวจสอบแปลงนาอยู่เสมอพร้อมทั้งให้คำแนะนำจากปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ในการทำนามาอย่างโชกโชน ทั้งเรื่องการป้องกันโรค-แมลง การจัดการธาตุอาหารให้แก่ต้นข้าว ทำอย่างไรข้าวถึงจะมีกลิ่นหอม รสชาติอร่อย ทำให้ข้าวมีคุณภาพดีมากที่สุด จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก

      - การเก็บเกี่ยว กลุ่มได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวเพื่อให้พอดีกับระยะเวลาที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ข้าวสมบูรณ์ที่สุด ข้าวของกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย จึงมีความอร่อยหอม นุ่ม เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่มีใครเหมือน

      - การลดความชื้น เมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว กลุ่มจะนำข้าวมาลดความชื้นด้วยวิธีเสมือนวิธีทางธรรมชาติ เพื่อให้ข้าวยังคงมีกลิ่นหอม รสชาติไม่เปลี่ยนแปลง ต่อด้วยนำมาใส่ถุงจัมโบ้เพื่อเก็บรักษา รอคำสั่งซื้อจึงสีแปรรูป ด้วยเครื่องสีข้าวที่ได้มาตรฐาน ก่อนนำมาแพ๊คบรรจุแบบสูญญากาศ เพื่อป้องกันมอดแมลง จากนั้นบรรจุกล่องมี 2 ขนาด กล่องละ10 กิโลกรัม และ 20 กิโลกรัม เพื่อเตรียมส่งให้ผู้บริโภคต่อไป

      ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ถือได้ว่าเป็นสุดยอดราชาข้าวเหนียวมูนจนเป็นที่เล่าลือถึงความอร่อยจนกลายเป็นระดับตำนาน อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย โทร.095-956-4314 หรือติดตามได้ที่เพจข้าวธรรมชาติจังหวัดเชียงราย @khaothammachad

      ขอบคุณข้อมูล-ภาพ  : เว็บไซต์กรมการข้าว และ https://mealfiction.com/qr/O57143#