รายละเอียด

หน้าแรก > สินค้า > รายละเอียด

หน้าแรก > สินค้า > รายละเอียด

ข้าวหอมมะลิแพ๊ค 1 kg

รายละเอียด

ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ นุ่ม อร่อย หุงขึ้นหม้อ

วิธีหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
: ข้าวสวย 1 ส่วน น้ำ 1/2 ส่วน

วิธีหุงข้าวด้วยไมโครเวฟ
: ข้าวสวย 1 ส่วน น้ำ 1/2 ส่วน

ตั้งไฟแรงสุด ตั้งเวลา 18-20 นาที/อบทิ้งไว้ประมาณ 8 นาที